Kontakt Rare Relasjoner
 
Telefon+47 35530210
Epost post@rare.no
Når valget står mellom to kandidater vil match mot jobbmønster gi et objektivt vurderingsgrunnlag som sammen med intervju, referansesjekk og CV kvalitetssikrer valget.
 
ProfileXT har flere rapporter som kan benyttes til fastsettelse av individuelle utviklingsprogram, trening og Coaching.
Litt om jobbmatch
Lederanalyse og utvikling med CheckPoint 360°™
Mennesker forlater mennesker - ikke organisasjoner. Ekstraordinære ledere oppnår resultater ved å gi retning, bygge tillit og utvikle medarbeidernes talenter. Systemet gir deg grunnlag for å planlegge og gjennomføre et program for profesjonell vekst hos deb enkelte leder. Informasjonen er grunnlag for en Organisasjonell Lederanalyse som gir toppledelsen et hovedsammendrag for planlegging og gjennomføring av trening og Coaching.
Jobbmatch er nøkkelfaktor for verktøyene!
Dine nåværende "Top Performers" danner grunnlag for den profilen som alle kandidater matches mot. Sannsynligheten for å rekruttere en "Top Performer" øker fra 26% til 75% ved bruk av ProfileXT jobbmatch - fordi intervju og refereansesjekk statistisk gir deg 26% sannsynlighet for å rekruttere "den riktige personen". Våre verktøy måler tenkemåte, atferdstrekk og yrkesinteresser - eller kan, hvordan og vil.
Hvorfor bruke våre vurderingsverktøy?
* Statistisk sett skuffer 2 av 3 nyansatte
* 2 av 3 ansatte vil heller jobbe et annet sted
* 95% av søkerne vil overdrive for å få jobben
* 80% av medarbeider turn-over kan unngås
* Fordi individuelt tilpassede opplæringsprogram gir optimale resultater
Profiles verktøy bidrar til forretningsmessig utvikling
Som Profiles International autorisert partner tilbyr vi markedets beste løsninger for utvikling og forvaltning av humankapital.
GO!
SØK PÅ WEBSIDENE
Om oss
FORVALTNING AV HUMANKAPITAL
Leaderhip Charisma
TankeFeltTerapi
Rare Relasjoner
Forside
Onix Personell
Profiles verktøy
2010 Rare Relasjoner all rights reserved