Kontakt Rare Relasjoner
 
Telefon+47 35530210
Epost post@rare.no
Vår påstand er at din virksomhet får return on investment allerede ved systematisering og dynamsik bygging av CV til alle ansatte.
 
Vi har selv kjent det på "kroppen" når fristen for anbudsinnlevering nærmer seg - innsamling og kvalitetssikring av tilbudt kompetanse gjennom CVene tar mye tid og fokus.
Onix personell setter forvaltning av humankapital i system
Som Onix personell strategisk tilbyr vi markedets ledende personalsystem med dynamisk oppbygging av CV, kompetanseoppbygging og ressursplanlegging.
GO!
SØK PÅ WEBSIDENE
Om oss
FORVALTNING AV HUMANKAPITAL
Leaderhip Charisma
TankeFeltTerapi
Rare Relasjoner
Forside
Onix Personell
Profiles verktøy
2010 Rare Relasjoner all rights reserved