Jacob Offenberg
Relasjonsbygger
Prosjektleder
 
Team Rare´s forretningsutvikler
 
Mobil +47 482 63 796
Epost jacob@rare.no
Våre produkter og tjenester
Rekruttering, potensial og coaching
ProfileXT - riktig person i riktig jobb
Step One Survey II - reduser risiko ved ansettelse
 
Lederevaluering, analyse og trening
Checkpoint 360 Feedback System
Leadership Charisma
Organisasjonell lederanalyse
SkillBuilder ledertrening
Coaching
 
Kulturanalyse
Har virksomheten evne til å skape resultater?
Har vi kultur for utvikling og opplæring
Er vi endringsvillige?
 
Onix Personell
Markedsledende personalsystem innen kompetanseoppfølging, rotasjon og ressurs-planlegging. Medarbeier Utvikling Modul som sikrer oppfølging ved ansettelser, medarbeider samtaler og ikke minst utvikling. Integrasjon av ProfilesXT nøkkeldata, jobbmatch automatisering og Checkpoint 360 prosess oppfølging.
 
Kurs i "egenreparasjon" og stressmestring
Et bedriftsinternt kurs med innføring og trening i TankeFeltTerapi som reduserer egne følelses-messige plager og fysiske spenninger
 
Skreddersydd trening i verdisalg
Et modulbasert, bedriftsinternt kurs med fokus på presentasjonsteknikk og verdisalg. Hvordan fange interessen på under 3 minutter.
 
Organisasjonsutvikling og Coaching
Et kommunikasjonssamspill som gir økt klarhet i hva en har, hva en vil og hvordan komme dit!
Hanne M. Reichelt
NLP Coach Master
Reg. Sert. Tankefelt Terapeut DX MNLH
Trening i Tanke Felt Teknikker
 
Team Rare´s organisator
 
Mobil +47 970 78 530
Epost hanne@rare.no
Team Rare
Rare Relasjoner hjelper enkeltpersoner, grupper og bedrifter. Vi tilbyr tjenester for å skape bedre relasjoner - redusere personlige og bedriftsmessige hindringer - øke «oppetiden» for bedriftens ansatte - fjerne hindringer for å oppnå bedre prestasjoner.
 
Vår forretningside er å sette forvaltning av humankapital i system.
GO!
SØK PÅ WEBSIDENE
Om oss
FORVALTNING AV HUMANKAPITAL
Leaderhip Charisma
TankeFeltTerapi
Rare Relasjoner
Forside
Onix Personell
Profiles verktøy
2010 Rare Relasjoner all rights reserved