Kontakt Rare Relasjoner
 
Telefon+47 35530210
Epost post@rare.no
Nyheter fra Rare Relasjoner
Hva ville det bety om virksomheten din
* Med sikkerhet kan peke ut "top-performers" blant ledere og medarbeidere
* Kjenner til organisasjonsmessige hindringer for å skape suksess
* Har kunnskap om hvilket potensial den enkelte ansatte innehar
* Har 100% oppdaterte CV på alle ansatte til en hver tid
* Fikk hjelp til å følge opp og kvalitetssikre medarbeidersamtalene og utviklingsplanene
Tiltrekke, utvikle og bevare kompetansen
Virksomhetens mest verdifulle aktiva er de ansatte – de bygger relasjoner, skaper lojalitet, resultater og sikrer framtiden. Imidlertid velger ansatte å forlate jobben sin!
En rekke undersøkelser viser at den største årsaken ligger i mangel på oppmerksomhet, oppfølging og dårlig ledelse.
 
Vår visjon er å bidra til å sette forvaltning av humankapital i system, slik at produktiviteten til og "oppe-tiden" på ansatte øker.
Rare Relasjoner tilbyr tjenester og systemer til
forvaltning av humankapital.
Super Vårsol Weekend Gomobu
23. - 25. mars
I samarbeid med Gomobu Fjellstue og Hyttetun
Les mer her
 
LifeWave - ny plasterteknologi
Reduserer smerter og betennelser, øker energi og styrke, bedre søvn og mindre stress, økt forbrenning - Akupunktur uten nåler!
 
Leadership Charisma fra gründerne av Profiles International er tilgjengelig på Amazon.com. Denne boken er et "must" for de som vil øke sin effektivitet i å arbeide med andre.
 
Profiles International
8. desember 2010 ble Rare Relasjoner strategisk partner med Profiles International  med sertifisering på ProfileXT og Checkpoint 360
 
Onix AS
I september i år innledet vi et samarbeide med Onix AS for å utvikle og implementere en Medarbeier Utvikling Modul i Onix Personell. MUM sikrer oppfølging ved ansettelser, medarbeider samtaler og ikke minst utvikling. Rare Relasjoner er strategisk samarbeidspartner og forhandler på Onix Personell.
 
Profiles og Onix Personell
Rare Relasjoner har tatt initiativ til integrasjon av ProfileXT nøkkeldata, jobbmatch automatisering og Checkpoint 360 prosess oppfølging.
GO!
SØK PÅ WEBSIDENE
Om oss
FORVALTNING AV HUMANKAPITAL
Leaderhip Charisma
TankeFeltTerapi
Rare Relasjoner
Forside
Onix Personell
Profiles verktøy
2010 Rare Relasjoner all rights reserved